دمبل ایروبیک روکش دار 1.5 کیلویی (یک جفت)

دمبل ایروبیک روکش دار 1.5 کیلویی، مناسب استفاده آقایان و خانمها می باشد. با توجه به شکل شش ضلعی دمبل در نتیجه از احتمال آسیب زدن در اثر غلتیدن و حرکت ناخواسته آن، به کاربر و محیط اطراف جلوگیری شده است. همچنین دارای رنگ بند است که می توانید با تهیه آن به ورزش در خانه یا باشگاه پرداخته.