دمبل متغیر رنگی ۱۰ کیلویی TS

دمبل متغیر رنگی ۱۰ کیلویی TS نیاز شما رو از خرید دمبل های مختلف براورده می کند. امکان اضافه و کم کردن وزنه در این دمبل متغیر موجب شده است که تمامی افراد با توانایی بدنی متفاوت نیز بتوانند به درستی از این دمبل استفاده کنند. مشکل لغزش وزنه ها یکی از مشکلات رایج در دمبل های متغیر است. در دمبل متغیر رنگی ۱۰ کیلویی TS این مشکل کاملا رفع شده است و به کمک پیچ های حرفه ای ستاره ای در انتهای دمبل، وزنه ها به صورت کامل به هم چفت شده و هیچ لغزشی نخواهند داشت. همچنین از روکش پلاستیکی با کیفیتی برای دسته این دمبل متغیر استفاده شده است که از آسیب به دست جلوگیری می کند.

شناسه محصول: VA-1219 دسته: