دمبل شش‌ ضلعی 5 کیلوگرمی

دمبل شش‌ ضلعی 5 کیلوگرمی برای استفاده در باشگاه های ورزشی و منازل است. از شیارهای زیادی نیز بر روی دسته این دمبل استفاده شده است که مانع لیز خوردن دمبل در دست می شود.

شناسه محصول: VA-1203 دسته: