دوچرخه اسپینینگ دی اچ زد فیتنس DHZ FITNESS X959

34,000,000 تومان

دوچرخه اسپینینگ دی اچ زد فیتنس DHZ FITNESS X959، هم دارای کاربرد باشگاهی است و هم خانگی. تحمل وزن این دوچرخه دارای 180 کیلوگرم است تنظیم زین این دوچرخه بصورت عمودی و افقی است. درجات تنظیم مقاومت هم بصورت لنتی ودستی است.

دوچرخه اسپینینگ دی اچ زد فیتنس DHZ FITNESS X959 3
دوچرخه اسپینینگ دی اچ زد فیتنس DHZ FITNESS X959