میز شکم رکورد

میز شکم رکورد برای انجام انواع حرکات شکم مناسب است. این وسیله برای تقویت عضلات ناحیه شکم و همچنین فیله کمر مناسب است. به دلیل قابلیت جمع شدگی مناسب استفاده در منازل مسکونی نیز است.

ناموجود

میز شکم رکورد
میز شکم رکورد

ناموجود