میز مدرج رکورد

میز مدرج شرکت رکورد مناسب برای انجام حرکات سینه با دمبل و حرکت سرشانه با دمبل و حرکت شکم است. با دارا بودن قابلیت جمع شدگی یک وسیله مناسب ورزشی برای منازل است.

ناموجود

میز مدرج رکورد
میز مدرج رکورد

ناموجود